Aktualizacja bibliografii

Częścią naszego projektu jest zebranie możliwie jak najobszerniejszej bibliografii dotyczącej dzieła Stobajosa. Aktualną wersję znajdziesz zawsze wybierając pozycję 'Bibliografia’ z sekcji 'Materiały’ w głównym menu.