Michał Bizoń

Michał Bizoń pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii UJ. Filolog, fizyk i filozof. Specjalizuje się w historii greckiej filozofii okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego. Przetłumaczył i skomentował „Hippiasza mniejszego” Platona oraz „Tetralogie” i fragmenty sofistyczne Antyfonta z Aten. Obecnie pracuje nad przekładem i komentarzem do mowy „Przeciwko Leptinesowi” Demostenesa. Publikował na temat greckiej etyki, w tym u Heraklita, Platona i Arystotelesa.