Joanna Janik

Joanna Janik, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, filologii klasyczny, hellenista, zajmuje się rozwojem pojęć etycznych w greckiej epice archaicznej oraz prozą grecką, głownie okresu klasycznego. Jednym z głównych tematów badawczych J. Janik pozostaje twórczość Izokratesa w kontekście rozwoju retoryki i koncepcji politycznych IV w. p.n.e.

J. Janik jest autorką przekładu monografii J. N. Adamsa, “The Latin Sexual Vocabulary” wraz z zawartymi w niej w wersjach oryginalnych przykładami z literatury greckiej i łacińskiej (nie tłumaczonymi przez autora). Opracowanie ukazało się w 2013 roku pod polskim tytułem „Seksualizmy łacińskie”. W ramach projektu pod kierownictwem prof. Sylwestra Dworackiego przetłumaczyła XV księgę „Bibilioteki” Diodora Sycylijskiego. 

Monografie:

1. “ Terms of the Semantic Sphere of dike and themis in the Early Greek Epic Poetry”, Polska Akademia Umiejetności, Kraków 2003 (monografia)

2.“ Political Concepts and Language of Isocrates”, Kraków 2012 (monografia)

Wybrane artykuły:

1. “Libanius and the death of Julian. Orations XVII and XVIII – few remarks on the true emotions behind the convention, Classica Cracoviensia Vol. XXI (2018), s. 83-93

2. “To avange the burnt statues and temples of the Gods: the religious background of the Greek Wars with the “Barbarians”, The European Legacy, Towards New Paradigms. The Greeks in a changing world: Ancient answers to modern questions, 2018, Vol. 23, nr 1-2, pp. 77-94

3. “Izokrates – pisarz czy mówca? Kilka uwag o kompozycji Panegiryku”, Quaestiones Oralitatis II 1 (2016), s. 55-74

4. The Written Text in the Athenian Political Culture in the First Decades of the 4thy 

Century BC, Classica Cracoviensia Vol. XVIII (2015), s.199-212

5. “Isocrates and some topoi re-invented”, Classica Cacoviensia Vol. XVI (2013), ss. 79-88

6. “Wisdom behind Power: General Remark on Isocrates as Self-made Advisor of the Kings”, [w:] „Leadership in Antiquity: Language-Institutions_Representations, Classica Cracovienisa Vol. XV (2012), ed. J.Janik, A. Klęczar, ss. 109-121

7. “Against the Sophists and Isocrates, First Declaration, [w:] “Studies of Greek and Roman Literature and Culture; Essays in Honour of Józef Korpanty”, Classica Cracoviensia Vol. XIV (2011), ed. J. Styka, St. Śnieżewski, pp. 137-148

8. “The Meaning of Justice in the Poetry of Hesiod and Its Continuation in the Lyric of  Solon”, EOS LXXXIX 2002, 203-227

Przekłady:

Diodor Sycylijski, De Thebanorum principatu : (Bibliotheca Historica XV). Hegemonia Teb, red. S. Dworacki, przekład J. Janik, komentarz L. Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM 2020

J. N. Adams, “The Latin Sexual Vocabulary”,  Kraków 2013

Redakcja:

POLIS, tom 38, 2021: Special Issue: Discourses of Identity in the Ancient World / red. Jakub Filonik, Joanna Janik, Janek Kucharski, Peter Liddel. Nr 3: Special Issue: Legislation and Lawgiving: Philosophical Perspectives on Antiquity / red. Dimitri El Murr, 

„Freedom and Its Limits in the Ancient World”, Electrum vol.9, Kraków 2003, (ed.  By D.Brodka, J.Janik, S.Sprawski),

„Leadership in Antiquity: Language-Institutions_Representations, Classica Cracovienisa Vol. XV (2012), ed. J.Janik, A. Klęczar

Hasła w encyklopediach:

Izydora Dąmbska w: Biographical dictionary of Polish women classicists: 20th century, red.

 E. Olechowska, G. Whitaker, Warszawa, 2018