Anna Kosmowska

Anna Izabela Kosmowska (ur. 15 V 1999 w Bydgoszczy)

Studentka UJ 

a.i.kosmowska@student.uj.edu.pl

Wykształcenie:

• 2018-2021: Uniwersytet Jagielloński, studia I stopnia, historia. Praca licencjacka: „Kamień Świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności” Wespazjana Kochowskiego jako środek agitacji politycznej w obliczu zbliżającej się elekcji w Rzeczypospolitej w latach 60. XVII wieku.

• 2018-2021: Uniwersytet Jagielloński, studia I stopnia, filologia klasyczna. Praca licencjacka: „Zdobycie Ilionu” Trifiodorosa – tłumaczenie i interpretacja.

• Od 2021: Uniwersytet Jagielloński, studia II stopnia, historia.

• Od 2021: Uniwersytet Jagielloński, studia II stopnia, filologia klasyczna.

Zainteresowania badawcze:

sarmatyzm, liryka grecka, epika hellenistyczna, recepcja antyku w poezji polskiej