Seminars

Seminarium I (19.05.2022)

– opis projektu, podział zadań; 

– dyskusja nad doborem passusów do przekładu i komentarza; 

– dyskusja nad technicznymi zadaniami projektu: strona projektu, konferencja, publikacje końcowe. 

Seminarium II (22.06.2022)

Seminarium organizacyjne – warunki uczestnictwa, wybór passusów do przekładu, wybór zagadnień teoretycznych do opracowania/konferencji/publikacji; 

– objętość i struktura przekładu i komentarza; struktura wstępów; 

– objective: konferencja: tytuł konferencji?;

– objective: wniosek NPRH;

– metateksty Stobajosa. 

Seminarium III (22.12.2022)

– prezentacja S. Sprawski: Stobi w kontekście historycznym i archeologicznym;

– prezentacja J. Kuciak: Stob. III, 39 περὶ πατρίδος – analiza krytyczna i translacja; 

– pomysł stworzenia wydawnictwa ciągłego/periodyku „Studia nad Stobaiosem”/Stobaios’ Studies”; 

– pomysł: panel dyskusyjny na konferencji poświęcony problematyce kontekstu historycznego działalności Stobaiosa w Stobi (prof. Pawlak z Torunia, prof. Brodka, prof. Rafał Kosiński z Białegostoku, dr Andrzej Kompa – perspektywa bizantynologiczna). 

Seminarium IV (26.01.2023)

– ustalenie tematów wystąpień konferencyjnych/rozdziałów teoretycznych w monografii członków zespołu; 

– technikalia (strona projektu, bibliografia, linki do publikacji online, fanpage strony na fb) 

– prezentacja M. Kula: kontekst filozoficzny i ideologiczny (henoteizm / politeizm / monoteizm) pierwszej połowy V wieku; cz. 1) Stobajos jako strona w wewnętrznym konflikcie (nowo)platoników przeciwko Jamblichowi; Teodoret z Cyru, Symplicjusz, Mikołaj z Damaszku, Jamblich, Profiriusz; cz. 2) Stobi i kontekst kulturowy i dane archeologiczne – próba zarysowania analogii między Domem Parteniusza w Stobi (Dom Stobajosa?) a domami filozofów/intelektualistów związanych z (nowo)platonizmem: Domem Ω na Aeropagu w Atenach (Dom Damaskjosa?), Domem Proklosa na Akropolu w Atenach i prywatno/publicznymi założeniami architektonicznymi w Anatolii (Milet, Afrodyzja, Aleksandria); 

– dyskusja. 

Seminarium V (03.02.2023)

– prezentacja A. Klęczar: Stobajos edukator, Antologia w perspektywie historii edukacji; struktura szkolnictwa w hellenizmie, szkoły filozoficzne i kryteria rekrutacji, szkoły retoryczne, problem „kanoniczności” tekstu; adresat Stobajosa, cele edukacyjne, Victoria Piczugina (moskwa); hipoteza żydowskości Stobajosa;

– cd. Lektury ciągłej tekstu księgi pierwszej o bogu – M. Bizoń; manipulacje tekstem Platona, Filon Aleksandryjski, autor fr.39 z księgi I, ps.-Onatas w kontekście tradycji żydowskiej; 

– sprawdzić rozdział o wychowaniu synów przez ojców w perspektywie dedykacji dzieła; 

– dyskusja. 

Seminarium VI (30.02.2023)

– prezentacja A. Klęczar: egzegeza rabinistyczna, Stobaios i Stobi z diasporą żydowską; 

– prezentacja historycy? 

– prezentacja J. Janik: pierwszy rozdział księgi trzeciej: problem struktury; 

– ks. I, rozdz. I – o bogu, lektura ciągła seminaryjna z dyskusją i komentarzem, problemy merytoryczne i translatorskie. 

Seminarium VII (30.03.2023)

Opracowanie struktury i zakresu dyskusji panelowej na temat historycznego kontekstu powstania dzieła Stobajosa planowanego na konferencję. Plany dotyczące dalszych pogłębionych badań w tym kierunku (kierownictwo prac archeologicznych w Stobi oraz badania nad środowiskiem kulturowym Macedonii w V wieku n.e., udział badaczy z Aten). 

Szczegółowa dyskusja naukowa nad fragmentem z Onatasa w pierwszej księdze (Michał Bizoń i Mateusz Kula). 

Prezentacja stopnia zaawansowania prac przekładowych i badawczych w perspektywie zbliżającego się zakończenia i podsumowania projektu oraz wystąpień konferencyjnych. 

Prezentacja (Aleksandra Klęczar) na temat hermeneutyki talmudycznej jako potencjalnego punktu odniesienia dla badan nad Stobajosem. Zasady interpretacji talmudycznej i ich odwzorowanie w strukturze wybranych passusów z Antologii

Seminarium VIII (27.04.2023)

Dyskusja nad technicznymi i merytorycznymi problemami nadchodzącej konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego panelu dyskusyjnego. 

Weryfikacja i akceptacja opracowywanych fragmentów przekładu, ostateczna struktury publikacji przekładowej.

Prezentacja rozdziału „Peri politeias” przez Jaonnę Janik i dyskusja nad problemami struktury i terminologii technicznej. Pitagorejskie koncepcje państwa. Problem nieobecności Arystotelesa w koncepcji rozdziału. 

Szczegółowa dyskusja nad fragmentami przekładu rozdziału „Peri patridos” autorstwa Jakuba Kuciaka i konsultacja wybranych problemów filologicznych wskazanych Antoniego Czachora.

Dyskusja nad konsekwentną translacją pojęcia kalokagathia

Seminarium IX (16.05.2023)

Seminarium podsumowujące całość projektu oraz odbytą konferencję. Dyskusja nad dalszymi planami badawczymi i możliwością kontynuowania projektu. Dyskusja nad zmianami w metodologii prowadzenia dalszych badań w kierunku tworzenia podzespołów tematycznych zarówno dla tłumaczeń i komentowania poszczególnych ksiąg, jak i dla opracowywania hipotez badawczych.