Jakub Kuciak

Education:

• 2011 Master of History (Institute of History, Jagiellonian University)

• 2012 Bachelor’s degree in classical philology (Institute of Classical Philology of the Jagiellonian University)

• 2014 MA in classical philology (Institute of Classical Philology of the Jagiellonian University)

• 2020 PhD in humanities in the discipline of history (Faculty of History of the Jagiellonian University, cum laude)

Employment:

• Since 2016 Jagiellonian Language Center – teacher of Latin and Ancient Greek

Foreign Scholarships:

• 2015/2016 – Ernst Mach Stipendium (University of Innsbruck)

• 2016 Atrium Stipendium (University of Innsbruck)

Participation in research projects:

• Contractor: Aegean Islands VIII century BC. – 4th century AD – center or periphery of the Greek world (2012/07/B/HS/03455), head: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. Jagiellonian University

Other activities:

• Member of the board of Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica (2012-2016)

• Member of the Program Council The Melammu Project – the Heritage of Mesopotamia and the Ancient Near East

• Member of the editorial board of JCJ Glottodidactic Journals

• Member of the United Klasických Filologů

Bibliography:

Monographies:

Sprawski S., Kuciak J., Duszyński W., Bodzek J. (2018): Aigaika – Studia nad historią wysp Morza Egejskiego od VII do II w. p.n.e., Kraków.

Kuciak J. (2022): Samos w świecie Herodota – logoi samijskie i ich funkcja w Dziejach Herodota, Kraków. 

Articles:

Kuciak J. (2012): Zdrajca, oportunista czy patriota? Słowo o Histiajosie z Miletu, [w:] Sprawski S. (red.), Człowiek w antycznym świecie, Kraków: 35–56. 

Kuciak J. (2013): The Tradition of the Ionian Colonisation of Asia Minor: Remarks on the Sources, Electrum – Journal of Ancient History 20: 9–22.

Kuciak J. (2015): Pierwszy, który zapragnął panować na morzu – Siły morskie Polikratesa z Samos, [w:] Sprawski S. (red.), Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, Kraków: 9–35.

Kuciak J. (2016a): Mit w służbie polityki na przykładzie tragedii Eurypidesa Ion, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauki Społeczne 12: 13–29.

Kuciak J. (2016b): Wenn Macht und Dichtung sich begegnen – Polykrates und Anakreon im Lichte der griechischen Literatur, Electrum – Journal of Ancient History 23: 9–23. 

Kuciak J. (2017): Niedocenione źródło do badań nad epoką archaiczną? „Wykłady filozoficzne” Maksymusa z Tyru a Polikrates z Samos, [w:] Dąbrowa E., Grabowski T., Piegdoń M. (red.), Florilegium – Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, Kraków: 287–296. 

Kuciak J. (2018): Die Thalassokratie im Lichte der pseudo-xenophonteischen AthenaionPoliteia, [w:] Schnegg K., Truschnegg B., Pohl M. (red.), Antike Welten – Althistorische Forschungen in Österreich. Akten des 16. Österreichischen Althistoriker_innen Tages, 17.-19. November 2016, Innsbruck: 141–164. 

Kuciak J. (2019): Der Mythos im Dienst der Politik: Das Beispiel der euripideischenTragödie Ion, Studia Antiqua et Archaeologica 25/2: 277–288.

Kuciak J. (2020): The Fleet as the Basis for Polycrates of Samos` Thalassocracy, Electrum – Journal of Ancient History 27: 45–66.

Kuciak J. (2021): Die erste unter den hellenischen und barbarischen Städten – ein Blick auf Samos zur Zeit des Polykrates, Antike Welt 1/21: 49-54.